من پذیرفتم که عشق افسانه است این دل درد آشنا دیوانه است می روم شاید فراموشت کنم

با فراموشی هم آغوشت کنم می روم از رفتن من شاد باش از عذاب دیدنم آزاد باش

گرچه تو تنهاتر  از ما می روی ... آرزو دارم ولی عاشق شوی ... آرزو دارم بفهمی درد را

 تلخی برخورد های سرد را

together

دیشب دونه به دونه به ستاره ها سر زدم اما هیچ کدام ستاره من نبودن...تا وقتی که به آخرین

ستاره رسیدم‌ ، آرام در گوشم گفت : شگفتا ! اون خود ماه وتو هنوز به فکر ستاره ای؟؟؟!!

together for everسه‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1387 | 4 نظر


کداهنگ میخواهی بیاتو