alone

what can i do

برای تو

دیگه خسته شدم از بس که نشستم و زل زدم و ندیدمت دیگه نمی تونم دلمو خوش کنم به خاطرات گذشته  می دونی دلم داره می ترکه غم دلم فقط برای تو بود شادیم فقط با تو بود همیشه دلمو به آمدنت، از دور دیدنت خوش کرده بودم اما چرا اینقدر بی رحمی دارم می میرم می دونی واقعا" از نبودنت دارم .........

همیشه غروبم فقط  با صدای تو قشنگ بود اما حالا چی نیستی وقتی نباشی از غصه می میرم بغض گلوم را می گیره .حالا با کی حرف بزنم تا ..............

کاش می دونستی اشکهام بی مهابا سرازیر میشه نمی دونم چرا اما تو که می دونی من چقدر دوستت دارم پس چرا .................                    من هنوزم تو رو می خوام

lonly times

این عکس ها رو واسه تنهایی خودم گذاشتم.واسه این که کسی رو ندارم که درکم کنه.

کسی هست که منو درک کنه؟؟؟کسی هست که منو از تنهایی دربیاره؟؟

ستاره ی شبهای تنهایی من برگرد...برگرد تا بدانم عشق چیست

من نمی دانم عشق چیست ... به من بگو تا تنها نمانم ... بگو

تا آمدم بدانم عشق چیست تنهایم گذاشتی ... تنها شدم تنها می دانی یعنی چه؟؟

یعنی اینکه دیگر کسی را ندارم تا به من عشق بورزد...دیگر ستاره ای در این آسمان ندارم

دیگر شهابی ندارم.آیا شهابی هست؟؟؟!!!!!

محسن یگانه قشنگ میگه : چی بگم که خیلی تنهام؟؟؟می دونی یاری ندارم

...می دونی که غیر غصه دیگه دلداری ندارم؟؟

هر کی اومد دو سه روزی از دلم بازیچه ای ساخت دلمم مثل عروسک ساده بود دل به

دلش باخت...

***

عاشقا تنها می مونند تنهایی مرام عشقه

من تنهام تنها

تنها

تنها

آیا می دانی من تنهام ؟؟؟ آیا می دانی؟؟؟



یکشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1387 | 15 نظر


کداهنگ میخواهی بیاتو