شاعر و فرشته ای با هم دوست شدند... فرشته پری به شاعر داد و شاعر شعری به فرشته... شاعر پر فرشته را لای دفتر شعرش گذاشتو شعرهایش بوی آسمان گرفت... فرشته شعر شاعر را مزمزه کرد دهانش طعم عشق گرفت... خدا گفت دیگر تمام شد.دیگر نمیتوانید آسان زندگی کنید... چون شاعری که بوی آسمان را بشنود زمین برایش کوچک میشود...و فرشته ای که مزه عشق را بچشد آسمان برایش کوچک.سه‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1387 | 9 نظر


کداهنگ میخواهی بیاتو